black/white chanel pochette on bluefly

  1. $1,180.
     
  2. Gone...:crybaby: